Kardeşlerimizin 2828 SK Kapsamında Aralık 2019 Tercih Başvuruları Başladı

Devlet Koruması altında yetişen Kardeşlerimizin 2228  kanun kapsamında 2019 Yılı Aralık dönemi  Kamu Kurumlarına başvuru işlemleri 16-23 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.  

İlan edilen toplam kadro/pozisyon sayısı 1.561 olup, bu sayının öğrenim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

Yerleştirme yapılacak kadro/pozisyonlardan;
-İlkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi için 543, 
-Ortaöğretim (Lise) düzeyi için 832,
-Önlisans düzeyi için 91 ve
-Lisans düzeyi için 95 adettir.
Adayların söz konusu yerleştirme işlemleri için aşağıdaki hususlara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir;

Yerleştirme işlemine yalnızca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2828 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olduğu tespit edilerek Mülga Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kişiler katılabileceklerdir.

Adayların yerleştirme tercihleri www.turkiye.gov.tr adresinden alınacaktır.

Adayların e-Devlet kapısı şifrelerinin bulunması gerekmektedir. E-Devlet şifresi bulunmayan adayların tercihte bulunabilmeleri mümkün değildir.

Şifresi bulunmayan adayların bir an önce PTT şubelerinden şifrelerini almaları gerekmektedir.

Kadro ve pozisyonlar için talep edilen şartları taşımayan adaylar yerleştirilseler dahi atanamazlar. Bu itibarla adayların tercihte bulunacakları kadro veya pozisyonları belirlemeden önce kadro ve pozisyonların karşısında yer alan şartları incelemeleri ve kılavuzda yer alan açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Mezun olduğunuz ortaöğretim/önlisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kaydedilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Tercihlerini sisteme giren adayların “Tercihleri Onayla ve Bitir ” butonu ile tercihlerini onaylamaları halinde bu tercihlerde değişiklik yapılmasına sistem tarafından izin verilmez.
Bu sorgulama sayfasında yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı şartları taşıyanlardan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2019 yılı Mayıs-Eylül dönemleri yerleştirme işlemlerinde Devlet Personel Başkanlığına isimleri bildirilen kişiler yer almaktadır

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Yozgat YURT – Ay Derneği
Basın iletişim AR-GE Bürosu

Bir cevap yazın